PCC SE ogłosiło przymusowy wykup 6,09 mln akcji PCC Intermodal po 2,66 zł: szt.Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - PCC SE (z siedzibą w Niemczech) ogłosiło zamiar nabycia ok. 6,09 mln akcji spółki PCC Intermodal w drodze przymusowego wykupu po cenie 2,66 zł za sztukę, podał Trigon Dom Maklerski jako podmiot pośredniczący.

"Żądający [PCC SE] , na podstawie art. 82 ust 1 ustawy, żąda od pozostałych akcjonariuszy, niebędących stroną porozumienia (akcjonariusze mniejszościowi), posiadających łącznie 6 085 164 akcji spółki, stanowiących 7,85% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 5,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w spółce" - czytamy w komunikacie.

Członkami porozumienia są PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Hupac Ltd. z siedzibą w Chiasso (Szwajcaria), Dariusz Stefański i Adam Adamek. Akcjonariusze posiadają łącznie 71 480 392 akcji spółki, stanowiących 92,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 94,47% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Żądający posiada samodzielnie 59 430 101 akcji (w tym 32 539 332 akcji serii A jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja tej serii uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu) reprezentujących 76,62% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 83,53% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano także.

"Cena wykupu wynosi 2,66 zł za jedną wykupywaną akcję. Ponieważ wszystkie wykupywane akcje uprawniają do jednakowej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, cena wykupu jest jednakowa dla każdej wykupywanej akcji" - czytamy dalej.

Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu to 5 marca 2018 r., dzień wykupu to 7 marca 2018 r.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)