"Prawie dwie piąte badanych (38 proc.) uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku. Niewiele więcej (39 proc.) ocenia bieg spraw w Polsce negatywnie, uważając, że sprawy w naszym kraju idą w złą stronę. 23 proc. respondentów nie ma określonego zdania na ten temat" - napisano.

"W porównaniu do wyników ze stycznia, ocena kierunku biegu spraw w kraju nie zmieniła się znacząco" - dodano.

W lutym spadły oceny polskiej gospodarki.

"W porównaniu do wyników ze stycznia, nieznacznie zwiększył się odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie (o 4 punkty procentowe), a zmniejszył się odsetek osób, które uważają, że gospodarka rozwija się (o 5 punktów procentowych)" - podaje Kantar Public.

Badanie zrealizowano w dniach 16-21 lutego 2018 metodą wywiadów bezpośrednio wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1.066 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. (PAP Biznes)