PGE przeznaczy ok. 100 mln zł na dostosowanie bloków El. Rybnik do konkluzji BATWarszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje, że przeznaczy ok. 100 mln zł na dostosowanie Elektrowni Rybnik do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz.

"Nasz aktualny plan dla Rybnika to jeden element – uciepłownienie i na to planujemy jakieś 100 mln zł wydać. Drugi element to selektywne dostosowanie do BAT – nie całej elektrowni, tylko tych bloków, które będą z zyskiem pracowały. I tu też w tej chwili mówimy o ok. 100 mln zł" - powiedział Wojtowicz podczas konferencji dla analityków.

Podkreślił, że temat dostosowania do BAT będzie omawiany z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), więc kwota może jeszcze się zmienić.

PGE podała wcześniej, że szacuje nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł.

W grudniu 2017 r. PGE Energia Ciepła podpisała porozumienie z władzami Rybnika oraz z PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa - operatorem sieci ciepłowniczej w Rybniku i Polską Grupą Górniczą (PGG) w sprawie budowy modułu ciepłowniczego w Elektrowni Rybnik. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ok. 100 mln zł.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)