W środę senatorowie wysłuchali informacji nt. udziału Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. w czasie przewodnictwa Estonii w Radzie Unii Europejskiej, którą przedstawił Konrad Szymański.

Wiceminister podkreślił, że estońska prezydencja w Radzie UE opierała się na czterech obszarach: otwartości i innowacyjności, bezpieczeństwie i ochronie, cyfryzacji, oraz inkluzywności i zrównoważeniu Europy.

Mówiąc o otwartości i innowacyjności Europy Szymański zaznaczył, że Polska z zainteresowaniem i poparciem odnosiła się do wysiłków prezydencji estońskiej na rzecz wdrożenia strategii rynku wspólnotowego.

Według niego jedyną inicjatywą, która ma szansę wzmocnić rynek wspólnotowych usług jest Europejska Karta Usługowa. "W założeniu ma ona poszerzyć wzajemne uznawanie kwalifikacji i ograniczyć administracyjne obciążenia wobec przedsiębiorstw, firm, które świadczą usługi na rynku wspólnotowym w szczególności transgranicznie" - zaznaczył Szymański.

Jego zdaniem bezpieczeństwo Europy (podczas prezydencji Estonii) było tematem "politycznie ważkim" z uwagi na sytuację zewnętrzną wokół UE oraz nierozwiązaną sprawę presji migracyjnej.

Szymański podkreślił, że zawiązano współpracę strukturalną w zakresie polityki obronnej PESCO. "Polska jest jednym z krajów założycielskich tego sposobu funkcjonowania, tego wzmocnienia polityki obronnej UE" - podkreślił wiceminister.

W jego ocenie "wszelkie kroki na rzecz wzmocnienia polityki obronnej UE w tym PESCO powinny iść w ścisłej współpracy i być synergiczne w stosunku do tego, co dzieje się w zakresie NATO".

Wiceminister SZ zauważył, że zagrożenia dla Europy płyną nie tylko z Południa, ale i ze Wschodu. "I oba te kierunki strategiczne są z unijnego punktu widzenia równie ważne" - podkreślił.

Zdaniem Szymańskiego na uwagę zasługuje szczyt Partnerstwa Wschodniego, który był przygotowany przez prezydencję estońską. "Partnerstwo Wschodnie dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji" - ocenił. Jak dodał, "to jest projekt unijny, który powinien być przedmiotem większej uwagi szefów rządów".

W zakresie bezpieczeństwa w kontekście migracji Szymański zwrócił uwagę na zawarte porozumienie w zakresie kontroli ruchu na granicach zewnętrznych UE, oraz powołanie funduszu powierniczego dla Afryki. "Polska jest zaangażowana finansowo w ten instrument, podobnie jak w wiele innych instrumentów, których celem jest hamowanie przyczyn pierwotnych migracji" - zaznaczył wiceminister.

W jego ocenie kolejnym niezwykle ważnym aspektem związanym z prezydencją estońską są kwestie cyfrowe. "Mieliśmy szczyt cyfrowy w Tallinie, którego głównym przesłaniem było wzmożenie nacisku politycznego, promocja polityczna sprawy swobodnego przepływu danych nieosobowych" - podkreślił Szymański.(PAP)

autor: Edyta Roś