Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Mennica Polska będzie rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Zambrzyckiego.
„Pan Jakubas [główny akcjonariusz i przewodniczący RN spółki] chce, żeby Mennica Polska była spółką dywidendową. My - jako zarząd - taką rekomendacje wydamy i poddamy pod decyzję akcjonariuszy" – powiedział Zambrzycki podczas konferencji.
„Mamy zaplanowane inwestycje, ale spółka nie jest zadłużona i wypłata dywidendy nie zależy od sytuacji cash'owej" – dodał prezes Mennicy Polskiej.
Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 69,48 mln zł wobec 56,65 mln zł zysku rok wcześniej.
Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.
(ISBnews)