Gino Rossi udzieliło Monnari prawa pierwokupu akcji Simple Creative ProductsWarszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce, podało Gino Rossi.

Monnari w osobnym komunikacie podało, że jednocześnie Miss Class, Gino Rossi oraz Simple Creative Products zawarły umowę obejmującą finansowanie przez Miss Class kolekcji SCP na rok 2018, efektywnie do kwoty 4 mln zł. Umowa została zawarta do 31 maja b.r.

W lutym Gino Rossi udzieliło Monnari Trade wyłączności na negocjacje dotyczące zakupu 100% akcji Simple Creative Products, pod warunkiem utrzymania wyceny na poziomie nie niższym niż 46 mln zł i zgłoszenia zamiaru realizacji transakcji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) do 30 marca br.

Monnari Trade poinformowało 20 lutego, że złożyło spółce Gino Rossi wstępną niewiążącą ofertę na zakup 100% akcji Simple Creative Products za szacunkową kwotę 46-50,5 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia finansowego i gotówki.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 244,3 mln zł w 2017 r.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)