W liście do Merkel Orban zaznaczył, że współpraca węgiersko-niemiecka już wielokrotnie w kluczowy sposób wpływała pozytywnie na losy kontynentu, a patrząc na obecną sytuację Europy, oba kraje nie mogą mieć innego celu niż działanie na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa kontynentu, rozwoju gospodarczego i dobrobytu obywateli w oparciu o ścisłą współpracę obu rządów i niemiecko-węgierską przyjaźń.

Orban wyraził przekonanie, że w najbliższym dziesięcioleciu Niemcy i państwa Grupy Wyszehradzkiej będą depozytariuszami stabilności i rozwoju Europy. Jak podkreślił, dobrą okazję do omówienia kwestii dotyczących wspólnej przyszłości stanowiłoby spotkanie na wysokim szczeblu w ramach trwającego do końca czerwca węgierskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Premier zakończył list do Merkel, którą po raz czwarty Bundestag wybrał w środę na szefową rządu, życzeniami zdrowia i wielu sukcesów w okresie rządzenia krajem.

W liście do Seehofera węgierski premier podziękował za pełną zaufania współpracę z nim jako premierem Bawarii i zwrócił uwagę na jego otwartość na Węgry, dzięki której udało się jeszcze zacieśnić ponadtysiącletnie więzy przyjaźni i wzmocnić wielostronne kontakty.

„Budzi mą ogromną radość fakt, że także w przyszłości będziemy mogli pracować z panem jako członkiem berlińskiego sojuszniczego rządu na rzecz rozwiązania wzywań stojących przed naszym kontynentem w oparciu o wspólne chrześcijańskie i obywatelskie wartości” – napisał Orban.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)