Energa: Capex w dystrybucji to 1,3 mld zl, w wytwarzaniu ponad 0,4 mld zł w br.Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Energa planuje przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje w Dystrybucji i ponad 0,4 mld zł w Wytwarzaniu, podała spółka.

"W 2018 roku w Linii Biznesowej Dystrybucja, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych, planowany jest wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 1,3 mld zł. Kluczowe kierunki inwestowania w 2018 roku związane są z:

- realizacją inicjatyw mających wpływ na poprawę wskaźników SAIDI/SAIFI (m.in. wymiana linii napo-wietrznych SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione na linie kablowe). Nawałnice jakie dotknęły sieć elektroenergetyczną w 2017 r. oraz wyrządziły w niej znaczne szkody, determinują do konsekwentnej realizacji przyjętych już wcześniej kierunków strategicznych w zakresie uodpornienia sieci dystrybucyjnej SN na czynniki zewnętrzne,

- modernizacją stacji SN/nN na potrzeby opomiarowania stacji zgodnie z wymaganiami prezesa URE,

- wymianą infrastruktury licznikowej na potrzeby realizacji ustawy o rynku mocy w ramach systemu in-teligentnego opomiarowania AMI,

- budową systemu łączności trankingowej TETRA" - czytamy w raporcie rocznym.

W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady inwestycyjne planowane do poniesienia w 2018 roku przekraczają kwotę 0,4 mld zł, podano także. Energa zastrzegła jednak, że poziom nakładów jest częściowo uzależniony od terminów i rozstrzygnięć aukcji energii z OZE. Ponoszenie pozostałych nakładów wynika z konieczności modernizacji istniejącego majątku oraz prowadzonych działań rozwojowych.

W 2017 r. Energa zrealizowała 1 402 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 1 247 mln zł na dystrybucję i 87 mln zł na wytwarzanie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

(ISBnews)