Walne Grupy Żywiec zdecyduje 12 IV o wypłacie łącznie 26 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 12 kwietnia, o wypłacie dywidendy o łącznej wysokości 26 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2017 na jedną akcję wynosi 26 zł" - czytamy w projekcie uchwały.
"Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki dnia 3 października 2017 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112 984 707 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 11 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 154 070 055 zł tj. kwota 15 zł za jedną akcję" - czytamy dalej.
Podano także, że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2017 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 10 239 852,5 zł oraz część zysku za rok 2017 w wysokości 256 814 909,5 zł.
"Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2017 roku w kwocie 4 903 252,16 zł przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości" - czytamy w projektach.
Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali w kwietniu 2017 r., że łączna wysokość dywidendy na jedną akcję za rok obrotowy 2016 wyniesie 29 zł.
Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2017 roku sprzedała 11,2 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.
(ISBnews)