Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje do 4 kwietnia na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria (SKOK Rafineria), podała Komisja.
Komisja podjęła 21 marca decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia SKOK Rafineria przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Rafineria, podano w komunikacie.
"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 4 kwietnia 2018 r. włącznie" - czytamy dalej.
Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Rafineria, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy, podano także.
(ISBnews)