Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r: r do 167,1 mln zł w IV kw. 2017 r.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 167,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 349,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na początku marca Cyfrowy Polsat podał, że dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 437,9 mln zł wobec 389,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 872,7 mln zł wobec 902,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 579,2 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 2 535,1 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 980,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 041,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 828,6 mln zł w porównaniu z 9 729,8 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA spadł o 0,7% r/r do 3 617 mln zł w 2017 r. Na wyhamowanie dynamiki wyniku EBITDA wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki: z jednej strony silny, negatywny wpływ regulacji Roam Like at Home, która w II połowie 2017 roku przełożyła się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę 98 mln zł w ujęciu rok do roku, a z drugiej strony efekt wysokiej bazy w okresie porównawczym, związany z pozytywnym, jednorazowym zdarzeniem jakim były rozgrywki UEFA Euro 2016, wskazano w raporcie.

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 grudnia 2017 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 522 597, co oznacza powrót do poziomu z końca 2016 roku, sprzed spadków wywołanych obowiązkową rejestracją przedpłaconych kart SIM i dezaktywacją niezarejestrowanych kart na początku lutego 2017 roku, porano w raporcie.

"Udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec czwartego kwartału 2017 roku osiągnął poziom 82,8%, wobec 80,2%% odnotowanych na koniec czwartego kwartału 2016 roku. Na koniec 2017 roku odnotowaliśmy wzrost rok do roku liczby wszystkich naszych podstawowych usług świadczonych w modelu kontraktowym tj. płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu" - czytamy dalej.

Liczba usług kontraktowych wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 430 466, czyli o 3,2%, do 13 685 044 na koniec 2017 roku. Na jednego klienta z bazy przypadało 2,37 usług kontraktowych, tj. o 5,3% więcej w porównaniu do 2,25 rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 606 mln zł wobec 578 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)