"Celem spółki jest pozyskanie środków na dalszy rozwój grupy i wykorzystanie potencjału wzrostu - w szczególności na rynkach zagranicznych, zarówno w segmencie kart sportowych, jak i wspierających go inwestycji fitness" - czytamy w komunikacie.

Spółka zamierza przeprowadzić: emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów oraz dalszą odsprzedaż akcji własnych w drodze złożenia oferty nabycia akcji własnych skierowanej również wyłącznie do wybranych inwestorów. Zamiarem spółki jest przeprowadzenie emisji akcji serii F oraz zbycia akcji własnych w drodze oferty prywatnej lub w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w przypadku których nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, podano także.

"W związku z ww. zamiarem pozyskania środków spółka uzyskała również wymagane zgody rady nadzorczej" - czytamy dalej.

Pozyskanie przez spółkę środków na realizację powyższego celu uzależnione jest od podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki tych uchwał, podsumowano.

W odrębnym komunikacie spółka poinformowała o zwołaniu walnego zgromadzenia na 20 kwietnia br.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)