Zysk netto Bestu wzrósł r: r do 54,55 mln zł w 2017 r.Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Best odnotował 54,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 38,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 91,36 mln zł wobec 133,58 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł - co oznacza wzrost o 26%. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 198,57 mln zł w 2017 r. wobec 210,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 12,84 mln zł wobec 54,99 mln zł straty rok wcześniej.

W 2017 roku Grupa Best zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% r/r. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie Best, czyli o 32% więcej w ujęciu rocznym.

"Będziemy chcieli zwiększyć aktywność na rynku włoskim, tamtejszy rynek detalicznych wierzytelności bankowych traktujemy bardzo poważnie. W Polsce stopniowo zwiększamy udział portfeli niebankowych w naszej strukturze portfelowej. Znaleźliśmy nisze, które mają odpowiednią rentowność. W naszej branży istotne jest zapewnienie równowagi pomiędzy finansowaniem, a planowanymi spłatami - i w tym obszarze działamy niezwykle starannie. Efektywność zakupów - czy to w kraju czy za granicą - jest widoczna dopiero po kilku latach. Przy wysokich cenach może okazać się, że nie każdy portfel się zwraca, stąd nasze konserwatywne podejście do inwestycji tak w Polsce, jak i we Włoszech" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)