"Koncentrujemy się na inwestorach strategicznych w kluczowych projektach prywatyzacyjnych, żeby odejść od bieżącej analizy indeksów giełdowych i bazować na wycenach spółek będących inwestycjami długoterminowymi" - powiedział szef resortu skarbu.

Dodał, że MSP bierze pod uwagę wyceny spółek SP, przygotowywane przez inwestorów strategicznych, a nie inwestorów "patrzących krótkoterminowo na spółki pod kątem wartości akcji na giełdzie".

Grad ocenił, że przychody z prywatyzacji w wysokości 12 mld zł są możliwe do osiągnięcia w tym roku.

"Przychody z Enei to będzie bardzo znacząca kwota, a także przychody z Giełdy Papierów Wartościowych, ze sprzedaży PAK-u (Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - PAP) oraz Grupy Chemicznej, czyli Tarnowa, Kędzierzyna i Ciechu" - wyjaśnił.

"Myślę, że inwestorzy branżowi, strategiczni wyceniając spółki i rynkowo, i długofalowo, pozwolą nam zrealizować te przychody" - powiedział.