"Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w 2017 r. ukształtowała się na poziomie ok. 41,5 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski (rezydentów) w tym okresie wyniosły 20,1 mld zł. Było to odpowiednio o 6,2 proc. i 6,1 proc. więcej niż w roku poprzednim" - napisano.

IV kwartale 2017 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 9,5 mld zł, natomiast Polaków – ok. 4,4 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. były wyższe odpowiednio o 4,2 proc. i o 7,6 proc.

Jak podaje GUS cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w IV kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 85 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 12 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 3 proc.

Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 20 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).

>>> Polecamy: Płacowe eldorado informatyków? Zobacz, ile naprawdę zarabiają