To pierwszy spadek wartości aktywów zanotowany od trzech miesięcy - podkreślają Analizy Online.

"Styczeń był złym miesiącem dla otwartych funduszy emerytalnych. Do zmniejszenia wartości aktywów OFE przyczyniły się przede wszystkim spadki kursów akcji na giełdzie, które wyniosły w ubiegłym miesiącu około 10 proc." - powiedział PAP Michał Duniec, analityk firmy Analizy Online.

OFE inwestują nie tylko w akcje, ale również w obligacje skarbowe.

"W styczniu inwestycje w obligacje przyniosły zyski. Jednak koniunktura na rynku papierów dłużnych nie wystarczyła, aby zrekompensować straty, jakie OFE miały z inwestycji w akcje" - podkreślił Duniec.

Dodał, że udział akcji posiadanych przez OFE stopniowo spada. "Obecnie niecałe 22 proc. aktywów funduszy stanowią akcje. Pozostała część to przede wszystkim obligacje skarbowe" - powiedział Duniec.

Z wyliczeń Analiz Online wynika, że w styczniu zmniejszyła się wartość aktywów wszystkich funduszy emerytalnych. Największy spadek, wynoszący 1,88 proc., dotknął Commercial Union. Po 1,4 proc. straciły aktywa AIG i PZU "Złota Jesień". Natomiast najmniejszy spadek wartości aktywów, o 0,4 proc., zanotował Polsat.

Jak wynika z wyliczeń firmy Analizy Online, na koniec stycznia największym funduszem pod względem aktywów był Commercial Union. Jego aktywa stanowiły 26 proc. wartości aktywów wszystkich OFE. Drugie miejsce zajmował fundusz ING - 23,9 proc., a trzecie PZU "Złota Jesień" - 13,7 proc.

Trzy najmniejsze OFE pod względem wartości aktywów to Pekao - 1,6 proc., Warta - 1,5 proc. i Polsat - 0,9 proc.