Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie, podpisana umowa o współpracy jest kolejnym etapem realizacji cyfrowej strategii banku.

"Platforma blockchain Trudatum została stworzona, by dostarczyć instytucjom finansowym nowe rozwiązania weryfikujące autentyczność danych. Dotychczasowe testy potwierdziły możliwości integracji tej technologii z istniejącą infrastrukturą banku w wielu ważnych obszarach biznesowych. Nad rozwojem technologii pracować będzie nowo powołane Centrum Kompetencyjne Blockchain PKO Banku Polskiego" - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

Jak wyjaśnił bank, platforma blockchain Trudatum udoskonala rozwiązania związane z zapisywaniem i przechowywaniem danych, a jednocześnie zapewnia skuteczną i zabezpieczoną kryptograficznie cyfrową zgodność dokumentu.

"Technologia, którą bank zdecydował się wdrożyć do własnych systemów, wprowadza przełom w zakresie gromadzenia oraz publikacji dokumentów i plików. Pierwszy etap wdrożenia skupi się na integracji z systemami bankowymi oraz udostępnieniu rozwiązania pozwalającego na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych. Każdy dokument zapisany w sieci blockchain (np. potwierdzenie transakcji lub regulamin bankowy) zostanie wystawiony w formie nieodwracalnego skrótu (+hasz+) podpisanego kluczem prywatnym banku. Pozwoli to klientowi na zdalne sprawdzenie, czy plik, który otrzymał od kontrahenta lub banku, jest prawdziwy i czy nie doszło do próby jego modyfikacji" - wyjaśniono.

Bank przekazał, że platformę Trudatum opracowała firma Coinfirm, biorąca udział w akceleracji start-upów w ramach ścieżki "Let’s Fintech with PKO Bank Polski!".

"Technologia blockchain ma potencjał do tego, by zrewolucjonizować sektor finansowy, dlatego poświęcamy jej dużo uwagi. Chcemy ją dobrze rozumieć i wykorzystać w możliwe najszerszym zakresie. Blockchain spełnia kluczowe wymagania trwałego nośnika, zapewniając między innymi poufność oraz integralność dokumentów przekazywanych klientowi, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej technologii dla banków. Podpisanie umowy z Coinfirm to efekt długofalowego wspierania rozwoju ekosystemu start-upów w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor biura innowacji w PKO Banku Polskim Grzegorz Pawlicki.

PKO Bank Polski poinformował, że powołał Centrum Kompetencyjne Blockchain, które będzie rozwijać prace badawcze w zakresie szerokiego zastosowania tej technologii w bankowości.

Skonsolidowany zysk netto PKO Bank Polski w 2017 r. wyniósł 3,1 mld zł, a wartość aktywów sięgnęła 300 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.)Według banku, posiadając ponad 8,3 mln kart płatniczych, PKO BP jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma 2,1 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się mobilnym bankiem w Polsce. PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był "najcenniejszą spółką" notowaną na GPW w Warszawie.