Budimex rekomenduje 17,61 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 449 585 025,78 zł. Równocześnie zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 249 908,88 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 akcji.

Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 28 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy - na 7 czerwca 2018 roku, podano również.

Budimex odnotował 464,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 409,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 449,84 mln zł wobec 381,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)