PCC Rokita rekomenduje 8,31 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd PCC Rokita zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 8,31 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka.

Zarząd "podjął uchwałę w sprawie podziału jednostkowego zysku netto spółki w kwocie 193 507 248 zł za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób:
- kwota 164 980 923 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 zł na jedną akcję,
- kwota 28 526 325 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd ponadto przedstawił propozycje terminów: dnia dywidendy na 16.04.2018 r. i dnia wypłaty dywidendy na 8.05.2018 r., podano także.

PCC Rokita odnotował 182,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 202,72 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 193,51 mln zł wobec 205,24 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)