Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka, zdaniem prokuratury skarżone decyzje reprywatyzacyjne zostały wydane w wyniku przestępstwa.

„Polegało ono na żądaniu, a następnie przyjęciu, przez ówczesnego zastępcę dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, działającego z upoważnienia prezydenta Warszawy, korzyści majątkowej w zamian za ich wydanie” - przekazała prok. Bylicka.

Rzeczniczka podkreśliła, że zaskarżenie tych decyzji było możliwe dzięki ustaleniom poczynionym w śledztwie prowadzonym przeciwko Jakubowi R. - b. zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy.

R. jest podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wydawanie pozytywnych decyzji administracyjnych. Zdaniem śledczych miał on przyjąć ponad milion złotych łapówki w zamian za wydanie pozytywnych decyzji względem posiadaczy roszczeń dekretowych do nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Grójeckiej 214 i Górników 29.

Prokuratorska skarga została złożona do Prezydenta m. st. Warszawy „Kierując sprzeciwy i wskazując na naruszenie prawa, prokuratorzy domagają się wznowienia postępowania i uchylenia zakwestionowanych decyzji” - podała prok. Bylicka.