Orbis rekomenduje 1,6 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Orbisu zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,6 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka.

"Zarząd Orbis S.A. informuje o podjęciu decyzji w sprawie przedstawienia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Orbis S.A. do akceptacji, następującej propozycji dotyczącej zysku netto za rok obrotowy 2017:
1. Dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 126 603 223,58 zł w następujący sposób:
1) kwotę 73 23 212,8 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,6 zł na 1 akcję,
2) kwotę 52 880 010,78 zł pozostawić jako zysk zatrzymany Orbis S.A. z przeznaczeniem na cele statutowe.
2. Ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 lipca 2018 r.
3. Ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Proponowana wysokość dywidendy jest, zdaniem zarządu, wyrazem polityki zmierzającej do zachowania równowagi pomiędzy inwestycjami i wypłatą zysków, dzięki której realizowana jest konsekwentnie strategia wzrostu wartości Orbisu, podano także.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews)