Z obliczeń Analiz Online wynika, że wartość aktywów OFE w styczniu spadła, licząc w procentach, o 1,3 proc. Na razie ich wartość jest wyższa od poziomu aktywów ze stycznia ubiegłego roku. Ta różnica jeszcze na plus wynosi około 1,9 mld zł.

Fatalne skutki giełdowej bessy

Na styczniowy spadek aktywów OFE niewątpliwie największy wpływ miał wynik z zarządzania funduszami, który wyniósł prawie minus 3,4 mld zł - podkreślili specjaliści Analiz Online. Marne to pocieszenie, ale dla porównania w styczniu 2008 roku wynik ten, w ujęciu wartościowym, był niemal 2 razy gorszy i wyniósł ponad -6,5 mld zł.

Na szczęście składka płynie

Na poziom aktywów funduszy emerytalnych miały wpływ środki przekazane przez ZUS. Łączna ich wartość wyniosła w styczniu ponad 2,4 mld zł. Na tę kwotę złożyły się środki w postaci obligacji oddłużeniowych (156,2 mln zł), które zostały przekazane przez ZUS w grudniu, a zaliczone w poczet aktywów w styczniu oraz gotówka - w wysokości ponad 2,2 mld zł.

Jest to rekordowa wartość na tle poszczególnych miesięcy minionego roku. Dla porównania - wartość środków przekazanych przez ZUS funduszom emerytalnym w grudniu wyniosła 1,75 mld zł. Należy zaznaczyć, że na wartość styczniowych aktywów w ogóle nie wpływa sesja transferowa uczestników OFE. W pierwszym miesiącu 2009 roku wszystkie fundusze emerytalne zanotowały spadek aktywów.

Najgorsi i najlepsi

Największa dynamika spadku przypadła funduszowi Commercial Union OFE ( minus 1,88 proc.). Niewątpliwie przyczynił się do tego wynik z zarządzania, który wyniósł minus 1,05 mld zł.

Na tle konkurencji negatywnie wyróżniają się również fundusze AIG OFE oraz OFE PZU ”Złota Jesień”. W obu przypadkach mamy do czynienia ze spadkiem aktywów na poziomie 1,4 proc.

Najniższą dynamiką spadku może pochwalić się OFE Polsat (minus 0,4 proc). Fundusz ten na tle konkurencji, osiągnął w styczniu najlepszy wynik z zarządzania, który wniósł "tylko" minus 26,2 mln zł. Warto zauważyć, że w grudniu OFE Polsat był funduszem o najniższej dynamice wzrostu (+1,95 proc.).