Jak podały Analizy Online wśród najsłabszych znalazły się : OFE Warta, Nordea OFE, ING OFE, AIG OFE, OFE PZU "Złota Jesień" oraz Commercial Union OFE (spadki od 2,3 proc. do 2,9 proc.).

Najgorzej z rynkowymi warunkami poradzili sobie zarządzający największym pod względem zgromadzonych aktywów funduszem, czyli Commercial Union OFE. Najlepszy wynik (-1,83%) wykazał natomiast fundusz Allianz Polska OFE, który na koniec grudnia miał najmniejszy poziom zaangażowania w akcje.

Drugie i trzecie miejsce zajęły Generali OFE oraz AXA OFE. Jednostki tych dwóch funduszy w styczniu straciły na
wartości odpowiednio 1,86 proc. i 1,90 proc. W styczniu na najwyższą notę w rankingu Analizy Online, zarówno w okresie krótko- jak i długoterminowym, zasłużyli zarządzający AXA OFE. Tym samym fundusz umocnił swą pozycję w gronie najlepszych i zajął miejsce zajmowane dotychczas przez Pekao OFE.

Warto dodać, że AXA OFE od czterech miesięcy znajduje się w pierwszej piątce pod względem najlepszych wyników z zarządzania. W styczniu fundusz ten wypracował trzeci najlepszy wynik w wysokości -1,86 proc. Ponadto warto wspomnieć o funduszu AIG OFE, który od ponad pół roku wykazuje coraz słabsze noty. Wcześniej w rankingu Analiz Online fundusz ten, zarówno pod względem not krótko jak i długoterminowych, był niekwestionowanym liderem.

Od września ubiegłego roku otrzymuje noty 3a, zarówno w długim jak i krótkim horyzoncie czasu, a w styczniu jego 12-miesięczna ocena spadła do 2a. Od lipca 2008 roku wyniki z zarządzania plasowały AIG OFE raczej w końcówce miesięcznych stawek. W styczniu fundusz wypracował trzeci najsłabszy wynik spośród wszystkich funduszy emerytalnych na poziomie -2,45 proc.