Robyg 

Robyg zakontraktował (wraz z jednostkami współkontrolowanymi) 914 lokali w I kwartale 2018 r., podała spółka. W tym czasie Robyg uznał w przychodach szacunkowo ok. 100 lokali.
"Liczba zakontraktowanych lokali w I kwartale 2018 r. przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę) realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie 914 umów, po uwzględnieniu rezygnacji klientów, zaś szacowana liczba lokali uznanych w przychodach w I kwartale 2018 roku przez spółki z grupy kapitałowej Robyg S.A. (wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez grupę) realizujące inwestycje deweloperskie w Warszawie i w Gdańsku wynosi około 100 lokali" - czytamy w komunikacie.

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zmniejszyła się o 2,7% r/r do 611 mln zł w marcu 2018 r., podała spółka. >>>>  

Fabryki Mebli "Forte"

Fabryki Mebli "Forte" odnotowały 76,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 104,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polwax

Polwax odnotował 17,21 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 20,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje    

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi spadła w marcu br. o 24,6% r/r i wyniosła 12 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-marzec br. sprzedaż spadła o 18,6% r/r do 34,5 mln zł. >>>> 

Rafako

Rafako zakłada m.in. osiągnięcie przychodów na poziomie 300 mln zł rocznie w segmencie gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw w horyzoncie 3 letnim w ramach zaktualizowanej strategii Grupy PBG. Spółka celuje również w osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku. >>>>  

Rafako odnotowało 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 10,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rafako zakłada, że pozyska w tym roku kontrakty o wartości 500-700 mln zł w segmencie energetycznym i o wartości 400-500 mln zł w segmencie gazu, ropy naftowej i paliw, podała spółka w prezentacji. >>>>   

Rafako i Polimex-Mostostal analizują dokumentację otrzymaną od zamawiającego w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C, poinformowała prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail. >>>>  

Rafako ocenia, że budowa bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III przebiega zgodnie z harmonogramem i zapewnia wcześniej założoną marżę, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. >>>> 

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 47 mln zł w marcu b.r., co oznacza wzrost o 7% r/r. >>>> 

PEManagers

Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie Private Equity Managers (PEManagers), nie wskazawszy przyczyny rezygnacji, poinformowała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powzięła uchwałę o powołaniu Michała Staszkiewicza do zarządu oraz o powierzeniu mu funkcji wiceprezesa zarządu spółki. >>>>  

Archicom

Archicom odnotował 56,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 37,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 10,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Master Pharm

Master Pharm odnotował 8,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Master Pharm zakłada stabilny wzrost sprzedaży i obserwuje rynek pod kątem potencjalnej akwizycji, poinformował prezes Jacek Franasik. >>>> 

Bytom

Bytom odnotował 11,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 12,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Kontynuacja dwucyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA jest niezagrożona w 2018 r., poinformował prezes Bytomia Michał Wójcik. >>>> 

Ronson

Ronson sprzedał 189 lokali w I kwartale wobec 259 w tym samym okresie przed rokiem, a liczba przekazań wyniosła 301, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r., kiedy to wydał nabywcom 299 lokali, poinformowała spółka. >>>> 

Vigo System

Przychody Vigo System wyniosły 9,06 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 6,29 mln w I kw. 2017 r., podała spółka. >>>>   

Grupa Inpro

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 245 umów w I kwartale, co oznacza wzrost o 83% r/r, podała spółka. W tym okresie Grupa przekazała łącznie 119 lokali. >>>>  

CDRL

CDRL osiągnęło w marcu 12,3 mln zł przychodów z polskich sklepów wobec 11,4 mln zł w 2017 r., oznacza to 8-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym czasie przychody z e-commerce zwiększyły się o 14% do poziomu 1,6 mln zł. >>>>  

Tauron Polska Energia

Zarząd Tauron Wytwarzanie podjął uchwałę, na podstawie której rozwiązał trzy rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł co pozytywnie wpłynie na EBIT segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r., podał Tauron Polska Energia. >>>>  

Braster

Braster uruchomił pierwszą internetową platformę umożliwiającą sprzedaż systemu Braster online na rynku holenderskim, poinformowała spółka. Stworzenie anglojęzycznej wersji e-sklepu pozwoli spółce na ekspansję na kolejne rynki zagraniczne. >>>>  

Dino Polska

Sieć Dino Polska powiększyła się o 25 nowych sklepów w I kw. 2018 r. wobec wzrostu o 11 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>   

TestArmy Group

TestArmy Group, właściciel marki testuj.pl, planuje wejście na NewConnect w czerwcu br., poinformował prezes Damian Szczurek. >>>>  

Wittchen

Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki dostawy wyrobów skórzanych swojej marki w br. o łącznej szacunkowej wartości 13,5 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) szacuje, że wpływ zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2017 rok w segmencie wydobycia obciąży łącznie wynik kwotą 41 mln zł, poinformowała spółka.>>>>