Zdarzenia jednorazowe obciążą wynik grupy ZE PAK za 2017 r. kwotą 41 mln złWarszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) szacuje, że wpływ zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2017 rok w segmencie wydobycia obciąży łącznie wynik kwotą 41 mln zł, poinformowała spółka.

"W toku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej ZE PAK zidentyfikowano zdarzenia o jednorazowym charakterze w segmencie wydobycia, obciążające skonsolidowany wynik netto w łącznej wysokości 41 mln zł. Na wskazaną kwotę składa się:

- zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego obciążające skonsolidowany wynik netto kwotą 19 mln zł.

- utworzenie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie w kwocie 22 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Oba zdarzenia obciążające skonsolidowany wynik netto wynikają z aktualizacji projekcji finansowych dla PAK KWB Adamów SA i łączą się z pogorszeniem perspektywy ekonomicznej efektywności funkcjonowania tej kopalni, wynikającej m.in. z zamknięcia Elektrowni Adamów, podano także.

"Jednocześnie spółka informuje, że wskazane powyżej zdarzenia jednorazowe mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową, nie mają również wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA" - podkreślono w raporcie.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)