Strata z dz. kontyn. ZPC Otmuchów zmniejszyła się r: r do 5,47 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 36,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 2,84 mln zł wobec 36,46 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 2,09 mln zł wobec 37,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 226,33 mln zł w 2017 r. wobec 223,36 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowana sprzedaż działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w roku 2017 wyniosła 226 327 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 2 966 tys. zł (tj. 1,3%). Wyższe przychody były przede wszystkim efektem wzrostu sprzedaży w segmencie produktów śniadaniowych i zbożowych, którego sprzedaż w obszarze działalności kontynuowanej wzrosła o 2 565 tys. zł" - czytamy w raporcie.
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na sprzedaż grupy kapitałowej w roku 2017 było przesunięcie terminu realizacji procesu inwestycyjnego w PWC Odra, w efekcie czego Grupa zanotowała przejściowe braki, które przy zachowaniu zasady ostrożnego szacunku zostały oszacowane na kilka milionów zł, podano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wyniosła 1,65 mln zł wobec 75,64 mln zł straty rok wcześniej.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)