ZPC Otmuchów planuje ok. 15 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.


Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) planują nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 15 mln zł w 2018 r., podała spółka.
"Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Otmuchów w roku 2018 wynoszą około 15 mln zł i oczekuje się, iż będą one sfinansowane ze środków własnych wypracowanych z działalności bieżącej, z potencjalnej sprzedaży aktywów przeznaczonych do dezinwestycji, sprzedaży aktywów nieoperacyjnych oraz dostępnych kredytowych form finansowania przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym lub leasingowym" - czytamy w raporcie rocznym.
Kwota inwestycji nie uwzględnia wydatków na inwestycje w efekcie zakończenia z sukcesem procesu podwyższenia kapitału spółki, zaznaczono.
Spółka podkreśliła też, że część projektów inwestycyjnych jest jeszcze w fazie koncepcyjnej.
"Jednocześnie nie jest wykluczone przesunięcie realizacji poszczególnych inwestycji na kolejne okresy sprawozdawcze, na co w szczególności będzie miała wpływ bieżąca sytuacja finansowa grupy oraz dostępność źródeł finansowania" - czytamy dalej.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 226 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)