PCC Rokita wyemituje obligacje serii EF o wartości nom. 20 mln zł


Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii EF emitowanych w ramach V programu emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EF wyniesie 20 mln zł.
"Obligacje serii EF oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii EF w terminie 7 lat od dnia ich przydziału" - czytamy w komunikacie.
Obligacje serii EF nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w maju ub.r. prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną i planowaną emisją papierów w ramach V programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.
(ISBnews)