Do obrotu wejdzie 735 000 akcji serii B i 145.000 akcji serii C spółki, akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "THEDUST" i oznaczeniem "THD".

We wrześniu ub.r. The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, dokonał przydziału akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane 220 tys. akcji po cenie maksymalnej 12 zł. Wartość całej oferty wyniosła ponad 2,6 mln zł.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Środki pozyskane od inwestorów zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności na ekspansję na rynku gier F2P oraz międzynarodowy rozwój segmentu gier reklamowych.

(ISBnews)