ZM Henryk Kania przydzielił obligacje o wartości nominalnej 15,5 mln złWarszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Zarząd ZM Henryk Kania podjął uchwałę w sprawie przydziału 15 500 sztuk obligacji serii I o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 15,5 mln zł, podała spółka.

"Rozliczenie i rozrachunek emisji obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 12 kwietnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji do 30 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w ramach oferty prywatnej.

Jak wówczas poinformowano, środki z emisji w wysokości 24 mln zł (lub, jeżeli wartość emisji będzie niższa niż 24 mln zł całość środków z emisji) zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę oraz obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały spółkę z. o.o. Pozostała cześć środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego.

Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku, podano także w ub. tygodniu.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)