Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Zarząd oraz rada nadzorcza Krka rekomendują przeznaczenie kwoty 92,9 mln euro z zysku za 2017 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę dywidendy w wysokości 2,9 euro brutto na akcję, tj. o 5,5% więcej niż w ub. roku, podała Krka.

"Skumulowany zysk netto Krka za 2017 rok wysokości 169 230 538,48 euro zostanie rozdysponowany w następujący sposób:

- na dywidendę: 2,9 euro brutto na akcję (wzrost o 5,5%) tj. kwotę 92 900 670,6 euro,

- na inne rezerwy z zysku: 38 164 933,94 euro,

- na przeniesienie na następny rok: 38 164 933,94 euro" - czytamy w komunikacie.

Kwoty te zostały obliczone z uwzględnieniem liczby akcji własnych na dzień 11 kwietnia 2018 r.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W kwietniu 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)