"Chemiczne aktywa Grupy Orlen działające we Włocławku są niezwykle ważnym, integralnym elementem budowania wartości grupy, która wiąże z nimi istotne plany rozwojowe. Tym samym koncern nie prowadzi analiz ani żadnych rozmów, które miałyby zmierzać do dezinwestycji w tym segmencie" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen opublikował komunikat "w odniesieniu do sugestii" zawartych w artykule opublikowanym przez "Puls Biznesu", opisującym potencjalne akwizycje Grupy Azoty. 

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

>>> Czytaj też: Co zostawi w energetyce unijny Horyzont