Kredyt Inkaso rozważa emisję obligacji serii PA03Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso rozważa emisję kolejnej serii obligacji publicznych - serii PA03 w ramach programu publicznego obowiązującego do listopada tego roku, poinformował spółka. Dotychczas w ramach programu spółka pozyskała 44,3 mln zł.

"Chcemy w pełni wykorzystać sprzyjającą koniunkturę w branży windykacyjnej oraz bardzo duże zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami, dlatego myślimy o emisji kolejnej serii. Termin emisji będzie jednak uzależniony od warunków rynkowych. Wierzymy, że rosnąca skala działania Kredyt Inkaso oraz atrakcyjne warunki inwestycji zostaną ponownie docenione przez rynek" - powiedział, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso Bastian Ringhardt, cytowany w komunikacie.

Pod koniec marca br. Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie oferowane czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł.

Spółka oferowała obligacje o oprocentowaniu stałym wynoszącym 5,6% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmiennym, uzależnionym od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7% w skali roku. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Obligacje przydzielono 817 inwestorom w tym 813 detalicznych i 4 instytucjonalnych.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)