MFW obniżył ścieżkę deficytu w większości krajów regionu - podwyższona została jedynie w Turcji, w 2018 r. do 2,9 proc. z 2,4 proc. PKB. Równie dużą rewizję co Polska w regionie odnotowała jedynie Rumunia - jej deficyt w 2018 r. ma wynieść 3,6 proc. PKB wobec prognozowanych wcześniej 4,4 proc.

Poniżej nowe i stare prognozy salda sektora general government dla wybranych gospodarek (w proc. PKB).

kwiecień '18
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Polska -1,9 -1,8 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2
Czechy 1,1 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Węgry -2,1 -1,9 -1,9 -2,1 -2,3 -2,3
Rumunia -3,6 -3,5 -3,4 -3,4 -3,3 -3,2
Turcja -2,9 -3,2 -2,8 -2,4 -2,3 -2,2
październik '17
2018 2019 2020 2021 2022
Polska -2,7 -2,6 -2,3 -2 -1,9
Czechy 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5
Węgry -2,6 -2,3 -2,3 -2,5 -2,6
Rumunia -4,4 -4,5 -4,5 -4,2 -3,9
Turcja -2,4 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

ŚCIEŻKA DŁUGU PUBLICZNEGO MOCNO W DÓŁ

W porównaniu z październikowym raportem, MFW mocno obniżył prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB - w 2018 r. do 50,8 proc. z 53,8 proc., a w 2022 r. do 46,2 proc. z 51,3 proc. Saldo pierwotne, które dotychczas było ujemne w horyzoncie projekcji, po rewizji jest dodatnie od 2020 r.

Poniżej nowe i stare szczegółowe prognozy dla Polski (w proc. PKB):

kwiecień '18 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Saldo:
pierwotne -0,2 -0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
dostosowane cyklicznie -2,7 -2,6 -2,2 -1,9 -1,6 -1,3
pierwotne, dostosowane cyklicznie -1 -0,9 -0,5 -0,2 0,1 0,3
Dług publiczny 50,8 49,8 48,6 47,4 46,2 45
październik '17 2018 2019 2020 2021 2022
Saldo:
pierwotne -0,8 -0,8 -0,5 -0,2 -0,1
dostosowane cyklicznie -3,1 -3,1 -2,6 -2,3 -2
pierwotne, dostosowane cyklicznie -1,2 -1,2 -0,8 -0,5 -0,3
Dług publiczny 53,8 53,5 52,9 52,1 51,3

>>> Czytaj też: Przejadamy owoce rozwoju gospodarczego