Senatorowie poparli poprawki redakcyjne i precyzujące. Większość głosowała przeciw poprawkom zgłoszonym przez Grzegorza Banasia (PiS), m.in. ograniczającym wsparcie państwa dla krajowych banków do 5 proc. PKB z 2007 r. i do 10 proc. ich kapitałów własnych.

Ustawa przewiduje, że ze wsparcia będą mogły skorzystać w razie takiej potrzeby krajowe banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne.

Wsparcia będzie udzielał w imieniu Skarbu Państwa minister finansów, na wniosek instytucji finansowej, na podstawie umowy określającej m.in. formę pomocy i jej wysokość. Skarb Państwa będzie mógł np. zagwarantować spłatę kredytów oraz linii kredytowych przyznanych przez banki innym bankom. Z gwarancji będzie również mógł skorzystać Narodowy Bank Polski.

Minister finansów będzie żądał ustanowienia zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami. Od gwarancji dla banków, w tym dla NBP, będzie pobierana prowizja. O pomoc można będzie się ubiegać do końca 2009 r.

Teraz ustawa wraz z poprawkami trafi ponownie do Sejmu.