Zysk netto Grupy Azoty wzrósł r: r do 456,66 mln zł w 2017 r.Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 456,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 597,21 mln zł wobec 427,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 186,89 mln zł wobec 947,97 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 617,5 mln zł w 2017 r. wobec 8 966,8 mln zł rok wcześniej.

"Poziom przychodów ze sprzedaży uległ zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,3%, co przy jednoczesnym niższym wzroście poziomu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (o 6,5%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży wyższego o 10,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży w 2017 roku był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 197 440 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wzrósł o 1,2% w relacji do roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił również w segmencie Tworzywa o 26,9% oraz w segmencie Chemia o 14,3%. W pozostałych segmentach odnotowano spadek poziomu przychodów: w segmencie Energetyka o 4% oraz segmencie Pozostałe o 23,5%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 354,79 mln zł wobec 193,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Na początku kwietnia Grupa Azoty podała, prezentując wstępne dane, że wypracowała w ub.r. 9,62 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 1,19 mld zł oraz 489 mln zł zysku netto.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)