Polnord szacuje, że dwa zdarzenia zwiększą wynik brutto za 2017 r. o 26,1 mln złWarszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Polnord zdecydował o przeszacowaniu in minus wartości wybranych nieruchomości inwestycyjnych oraz o ujęciu w wynikach finansowych za 2017r. kwoty z spodziewanego odszkodowania. Łączny szacowany wpływ obu zdarzeń na skonsolidowany wynik brutto za rok 2017 to ok. 26,1 mln zł in plus, podała spółka.

"Zarząd Polnord SA informuje, że po zapoznaniu się z otrzymanym stanowiskiem audytora prowadzącego obecnie badanie ustawowe rocznych sprawozdań finansowych emitenta, dot. nowych (zaktualizowanych) wartości wybranych nieruchomości inwestycyjnych emitenta oraz spółek 100% zależnych od emitenta, zarząd w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przeszacowaniu in minus wartości tych nieruchomości na łączną kwotę ok. 64,7 mln zł, co zostanie uwzględnione w księgach i sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Polnord za 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd szacuje, że korekta wartości nieruchomości inwestycyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Polnordu za rok 2017 wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto na 31 grudnia 2017 r. o kwotę 64,7 mln zł.

Jednocześnie Polnord zdecydował o ujęciu w wynikach finansowych za 2017r. kwoty z tytułu przyszłego odszkodowania, które spodziewa się uzyskać od Miasta Stołecznego Warszawy, z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod drogi, położonych w dzielnicy Wilanów. Wartość nieruchomości stanowiących podstawę do określenia wysokości odszkodowania została oszacowana przez niezależnego renomowanego rzeczoznawcę majątkowego, a następnie w wyniku ustaleń z audytorem zdyskontowana do kwoty ok. 90,8 mln zł.

"Zarząd szacuje, że ujęcie powyższego zdarzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym emitenta za rok 2017 wpłynie na podwyższenie skonsolidowanego wyniku brutto emitenta za rok 2017 r. o kwotę 90,8 mln zł" - czytamy dalej.

Łączny szacowany wpływ obu zdarzeń na skonsolidowany wynik brutto emitenta za rok 2017 to ok. 26,1 mln zł in plus, podsumowano/

Publikacja sprawozdań finansowych Polnordu za 2017 rok nastąpi 27 kwietnia 2018 r.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)