Akcjonariusze Alchemii zdecydują 17 maja o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Alchemii zdecydują 17 maja br. o przekazaniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 12,2 mln zł na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie spółki.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Alchemia postanawia, zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 r. w wysokości 12 234 928,82 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki a następnie pokryć z kapitału zapasowego stratę poniesioną przez spółkę za rok obrotowy 2015 w wysokości 8 294 804,84 zł i 2016 w wysokości 3 940 123,98 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)