Biomed-Lublin miał wstępnie 0,58 mln zysku w 2017 r.Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Biomed-Lublin odnotował 0,58 mln zł jednostkowego zysku netto przy przychodach 31,2 mln zł w 2017 roku, poinformowała spółka, prezentując wstępne jednostkowe wyniki finansowe.

"W roku 2017 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 31,2 mln zł oraz wynik brutto ze sprzedaży 14 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,9 mln zł, EBITDA 11,1 mln zł, a zysk netto 588 tys. zł. Kapitały własne miały wartość 57,8 mln zł, a zobowiązania 63,2 mln zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 26 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały zdarzenia jednorazowe, a w tym sprzedaż znaku towarowego i innych praw do produktów marki Lakcid, oraz rozliczenie transakcji sprzedaży nieruchomości w Mielcu, dodano.

"Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, którego publikację zaplanowano na 27 kwietnia 2018 r" - przypomniano.

W najbliższych dniach spółka przedstawi strategię rozwoju na lata 2018-2022, podano także.

Pod koniec marca br. prezes Biomed-Lublin Marcin Piróg poinformował ISBnews, że spółka planuje przedstawić 24 kwietnia strategię rozwoju do 2024 roku, która zakłada ekspansję wysokomarżowych produktów na dotychczasowych oraz nowych rynkach - Ameryki Północnej, Azji i Europy Zachodniej. Wskazał wówczas, że finansowanie na dalszy rozwój będzie pochodzić z działalności bieżącej, natomiast budowa nowej fabryki, której szczegółowe plany i struktura finansowania będą gotowe pod koniec roku, ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w Lublinie oraz ze środków unijnych.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)