Zysk netto ZE PAK spadł r: r do 183,24 mln zł w 2017 r.Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 183,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 247,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Należy wziąć pod uwagę, że wynik netto w 2017 roku był pod istotnym wpływem zdarzeń o jednorazowych charakterze, których suma obniżyła poziom zysku netto o około 79 mln zł" – powiedział prezes Adam Kłapszta, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 290,09 mln zł wobec 371,43 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 511,91 mln zł wobec 593,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 443,08 mln zł w 2017 r. wobec 2 704,71 mln zł rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej wyniosła 8,39 TWh w 2017 r., co oznacza spadek o 9,1% r/r. Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 11,76 TWh (spadek o 12,69% r/r).

Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z grupy wyniosły 108 mln zł w porównaniu z 127 mln zł w 2016 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2017 r. obniżył się do poziomu 0,58x, co oznacza poprawę z poziomu 1,00x notowanego na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 90,64 mln zł wobec 131,41 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wszyscy mamy świadomość wyzwań jakie obecna rzeczywistość stawia przed spółkami z sektora wytwórców energii elektrycznej. Rynek, na którym działamy bardzo mocno się zmienia. Otoczenie regulacyjne odgrywa w naszej działalności coraz większą rolę. W tym kontekście wystarczy wspomnieć ustawę o rynku mocy czy zmiany w zasadach działania systemu EU ETS, które ogłoszono w minionym roku. To zmiany o bardzo dużym znaczeniu dla naszej działalności i z pewnością będą w przyszłości kształtowały ramy naszej aktywności" – skomentował prezes.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)