Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 6,32 mld zł. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 0,45 mld zł, podano w komunikacie.

"Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) : 0,54 mld zł ; w tym :

1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu : 0,33 mld zł

2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego : 0,20 mld zł" – czytamy dalej.

Grupa Lotos opublikuje skonsolidowany raport za I kw. 27 kwietnia 2018 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)