PCC Rokita przydzieliło obligacje serii EF o łącznej wartości 20 mln zł


Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - PCC Rokita przydzieliło wszystkie 200 tys. obligacji serii EF o łącznej wartości 20 mln zł, emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 28,349%.

"1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 17-23 kwietnia 2018 r.
2. Data przydziału obligacji: 24 kwietnia 2018 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 28,349%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 279 130
6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000.
7. Cena, po jakiej obligacje EF były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożono 455 zleceń kupna.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., obligacje przydzielono w odpowiedzi na 455 zleceń kupna.
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii EF: 20 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.
(ISBnews)