OEX dokonał ostatecznego rozliczenia nabycia ArchiDoc i VCC za ok. 53,3 mln zł


Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - OEX dokonał ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia Voice Contact Center (VCC) za łączną cenę 7 352 094,11 zł i ArchiDoc za łączną cenę 45 942 335,2 zł, poinformowała spółka.
"W dniu 24 kwietnia 2018 r. został podpisany aneks do umowy przyrzeczonej, potwierdzający wartość dopłaty do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez VCC w latach 2016 i 2017, wynoszącą 6 352 094,11 zł. Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100% udziałów VCC przez spółkę, z uwzględnieniem dopłaty, o której mowa powyżej, wynosi 7 352 094,11 zł. Źródłem finansowania w/w dopłaty do ceny będzie kredyt terminowy [...]. Zarząd spodziewa się, że uruchomienie środków z tego kredytu i zapłata dopłat na rzecz sprzedających nastąpi do dnia 15 maja 2018 r." - czytamy w komunikacie.
Zarząd OEX poinformował także, iż 24 kwietnia br. został podpisany aneks do umowy przyrzeczonej z ArchiDoc, potwierdzający łączną wartość dopłat do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez ArchiDoc w latach 2016 i 2017, wynoszącą 28 081 335,2 zł.
"Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100% akcji ArchiDoc przez spółkę, z uwzględnieniem dopłat, o których mowa powyżej, wynosi 45 942 335,2 zł. Źródłem finansowania w/w dopłat do ceny będzie kredyt terminowy. Zarząd spodziewa się, że uruchomienie środków z tego kredytu i zapłata dopłat na rzecz sprzedającego nastąpi do dnia 15 maja 2018 r." - podano w komunikacie.
Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).
(ISBnews)