PKN Orlen miał rekordowe 464 mln zł EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego w I kw.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen zanotował rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 464 mln zł w I kw. 2018 r., poinformowała spółka.

"PKN Orlen zakończył I kwartał 2018 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 1,9 mld zł. Rezultat został osiągnięty w efekcie wzrostu przerobu ropy o 8%, wzrostu wolumenów sprzedaży o 4% oraz wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu (r/r). Segment detaliczny zanotował rekordowy kwartał, osiągając wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 464 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne w I kw. br., spółka wypracowała bardzo dobre wyniki.

"Koncern wchodzi więc w kolejny kwartał, utrzymując silną pozycję finansową. Jesteśmy gotowi do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie Grupy Lotos czy kontynuacji kluczowych inwestycji na wszystkich rynkach macierzystych, a także projektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego koncernu i Polski" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

Koncern podał, że w segmencie detalicznym odnotował 11% wzrostu r/r wolumenów sprzedaży oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach. W tym czasie odnotowano wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim przy porównywalnych marżach na rynku niemieckim i litewskim.

"W I kw. 2018 r. koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową odnotowując wzrost liczby punktów Stop Cafe i Star Connect o 138 (r/r). Na koniec tego okresu łącznie funkcjonowały 1 864 punkty, w tym: 1611 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 209 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 210 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 20 Star Connect w Niemczech. Koncern udostępnił także usługę carsharingu na Śląsku i w Zagłębiu – tym samym można z niej korzystać już na 70 stacjach paliw pod marką Orlen. W kwietniu br. koncern wprowadził na polski rynek paliwa EFECTA, które zastąpią dostępne dotychczas EuroSuper 95 i Ekodiesel Ultra" - czytamy także.

PKN Orlen odnotował wzrost średniego wydobycia o 19% (r/r) w I kw. 2018 r., osiągając poziom 17,1 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 68 mln zł.

W Polsce zakończono wiercenie 3 otworów poszukiwawczych oraz kontynuowano analizy danych sejsmicznych. Prowadzono również prace przygotowawcze do wykonania akwizycji danych sejsmicznych oraz kolejnych wierceń poszukiwawczych. Na aktywach kanadyjskich wspólnie z partnerami rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, a 6 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 7 odwiertów na obszarze Kakwa oraz Ferrier. W rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu gazu i sieci rurociągów zbiorczych oraz rozpoczęto kolejną fazę instalacji gazodźwigów na otworach wydobywczych, podano także.

"W I kw.br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie bloku parowo-gazowego w Płocku, wspólnie z PSE kontynuowano jego testy i próby, a także uzyskano wszystkie decyzje niezbędne do eksploatacji. Po oddaniu do użytku inwestycji w Płocku, PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło ok. 4,5% łącznej produkcji w Polsce. PKN Orlen ogłosił także postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc inwestycji może wynieść 1200 MW" - czytamy dalej.

PKN Orlen podał również, że w ostatnim kwartale koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 0,5 mld zł.

"Dług netto koncernu wynosi 5,2 mld zł, przy zachowaniu bezpiecznego, przewidzianego w strategii, poziomu dźwigni finansowej, wynoszącego 15,7%. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania, PKN Orlen zamierza kontynuować program obligacji detalicznych, zainicjowany jeszcze w 2017 r. W związku ze zgodą zarządu spółki, subskrypcja kolejnej serii papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych rozpocznie się już 7 maja br." - czytamy także.

PKN Orlen odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 920 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1 414 mln zł wobec 2 276 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 040 mln zł wobec 2 838 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO wyniosła 1 893 mln zł wobec 2 321 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23 241 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 22 875 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 788 mln zł wobec 1 275 mln zł rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)