Zysk netto Netii wzrósł r: r do 21,18 mln zł w I kw. 2018 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Netia odnotowała 21,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 12,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,94 mln zł wobec 15,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,9 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 365,01 mln zł rok wcześniej.

"Przychody w I kw. 2018 r. wyniosły 346 903 zł i były niższe o 18 107 zł w stosunku do I kw. 2017 r. (-5% rdr) oraz niższe o 12 523 zł od przychodów osiągniętych w IV kw. 2017 r. (-3% kdk). Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU), w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany (WLR) w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach NGA (16% rdr oraz 4% kdk), usług telewizyjnych (6% rdr i 3% kdk) oraz mobilnych usług głosowych, które wzrosły odpowiednio o 32% rdr i 4% kdk" - czytamy w raporcie.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 90 696 zł za pierwsze 3 miesiące 2018 r. (-6% rdr). Marża skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2018 r. wyniosła 26,1% natomiast w I kw. 2017 r. 26,5%.

"Eliminacja pozycji jednorazowych w pierwszych 3 miesiącach 2018 roku miała wpływ na obniżenie skorygowanego zysku EBITDA w kwocie 957 zł wobec kwoty 7 623 zł wpływającej na wzrost zysku EBITDA w IV kw. 2017 r. Zysk EBITDA za I kw. 2018 roku wyniósł 91 653 zł (-3% rdr oraz 1% kdk). Marża zysku EBITDA w I kw. 2018 r. wyniosła 26,4% w porównaniu do 25,1% w IV kw. 2017 r. oraz 26,0% w I kw. 2017 r." - czytamy także.

Dług netto wyniósł na dzień 31 marca 2018 r. 251 866 zł (wzrost o 51 556 zł rdr oraz spadek o 31 466 zł kdk) i stanowił 0,64x skorygowanego zysku EBITDA za 2017 r. w kwocie 392.762 zł, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 5,53 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 8,49 mln zł rok wcześniej.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)