Baltona zawarła z PPL ugodę dot. najmu powierzchni na Lotnisku Chopina


Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona wraz z podmiotami powiązanymi (BH Travel Retail Poland, Flemingo Dutyfree Shop Private Limited, Ashdod Holdings Limited) i Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zawarły ugodę, określającą zasady rozliczeń wzajemnych roszczeń związanych ze sporami dotyczącymi najmu powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, poinformowała spółka. Jednocześnie Baltona i PPL podpisały pakiet łącznie 14 umów najmu powierzchni handlowych o wartości (w okresie ich obowiązywania) ok. 710 mln zł.
"Zgodnie z postanowieniami ugody, strony zrzekły się względem siebie wszelkich wzajemnych roszczeń (obecnych oraz przyszłych) związanych ze sporami [w zakresie wypowiedzenia przez PPL w roku 2012 umów najmu powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie] [...]. Zrzeczenie się wzajemnych roszczeń (obecnych oraz przyszłych) obejmuje dodatkowo zobowiązanie stron do doprowadzenia do umorzenia toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz do niewszczynania żadnych dalszych postępowań w celu dochodzenia, ustalenia i egzekucji roszczeń związanych z ww. sporami" - czytamy w komunikacie.
W związku z zawarciem ugody, Baltona oraz PPL zawarły jednocześnie pakiet łącznie 14 umów najmu powierzchni handlowych, obejmujących 14 sklepów w obu terminalach Lotniska Chopina o łącznej powierzchni ok. 2 818,75 m2. Umowy najmu zakładają stopniowe przejmowanie poszczególnych lokali. Termin obowiązywania poszczególnych umów najmu został określony na 9 lat od daty przekazania lokalu objętego daną umową najmu, przy czym w przypadku dwóch lokali o łącznej powierzchni 1 326 m2 strony przewidziały wzajemne prawa i obowiązki na wypadek, gdyby w okresie ich obowiązywania doszło do przebudowy budynku Terminala 2 lotniska w taki sposób, że przebudowa miałaby istotny wpływ na działalność przedmiotowych lokali. Strony przewidziały w szczególności możliwość częściowego lub całościowego przedterminowego rozwiązania umów najmu dotyczących tych lokali, podano również.
"Szacowana wartość umów najmu w okresie ich obowiązywania wyniesie łącznie ok. 710 mln zł netto. Na szacowaną wartość poszczególnych umów składa się m.in. suma uzgodnionych przez strony miesięcznych czynszów najmu oraz opłaty eksploatacyjne" - czytamy dalej.
Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.
(ISBnews)