Poniżej oczekiwania banków na drugi kwartał 2018 r. z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym":

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP oraz wzrost popytu.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Reklama

Brak istotnych zmian polityki kredytowej oraz istotny wzrost popytu.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Łagodzenie polityki kredytowej, niewielki wzrost popytu.

(PAP Biznes)