Krzysztof Chechłacz jest związany z Euler Hermes od 1998 roku. W pierwszych latach pracy stworzył poznański oddział, a w lipcu 2003 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w spółce Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. oraz Dyrektora Handlowego w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Od 2004 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, odpowiadającego za sprzedaż i marketing.

3 lutego 2009 roku Krzysztof Chechłacz objął stanowisko Prezesa Zarządu dwóch spółek: Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.  Ma 33 lata i jest absolwentem kierunku Bankowość i Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Eckhard Horst, twórca polskiego przedstawicielstwa grupy Euler Hermes i jej sukcesów na krajowym rynku ubezpieczeń należności, będzie rozwijał windykację należności w Paryżu. Obecnie windykacja należności zostanie wpisana w międzynarodową strukturę organizacyjną jako specjalna, dedykowana linia biznesowa. Eckhard Horst został mianowany na stanowisko Prezesa Zarządu Euler Hermes Credit Management.

Nowym członkiem Zarządu TU Euler Hermes S.A. został również Michał Winiarski, który będzie odpowiedzialny za ocenę ryzyka i informatykę. Jednocześnie pełni on funkcję Wiceprezesa Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. o.o.  Stanowisko dyrektora handlowego, dotychczas zajmowane przez Chechłacza, objął Bogdan Wiesiołek. Jest on od wielu lat związany z Euler Hermes w Polsce, ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w Warszawie.

Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jednym z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Euler Hermes zatrudnia 6 000 pracowników w 54 krajach. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania należnościami. Skonsolidowany obrót grupy  Euler Hermes w 2007 roku wyniósł 2,1 miliarda euro. Euler Hermes rozwinął międzynarodową sieć nadzoru, która umożliwia analizę stabilności finansowej 40 milionów przedsiębiorstw. Grupa obejmuje swoimi gwarancjami transakcje handlowe na całym świecie na kwotę 800 mld euro. 

W Polsce firma nie tylko jest liderem swojego segmentu, ale także należy do prekursorów rynku ubezpieczeń gospodarczych wprowadzając nowe innowacyjne produkty. Spółka aktywnie działa na rzecz edukacji przedsiębiorców. Firma zaangażowana jest w projekty pozabiznesowe, popularyzując w Polsce rozgrywki golfowe. Euler Hermes jest także organizatorem prestiżowego przedsięwzięcia „Dyrektor Finansowy Roku”.