GetBack planuje przygotowanie nowej strategii po rozpoczęciu restrukturyzacjiWarszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - GetBack planuje przygotowanie nowej strategii biznesowej i finansowej, która pozwoli m.in. obniżyć koszty operacyjne w br., a w dalszym horyzoncie podjąć działania w celu pozyskania kapitału i finansowania dla kontynuacji rozwoju działalności, w szczególności akwizycji nowych portfeli, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego.

GetBack zakłada, że przygotowanie i wdrożenia nowej strategii biznesowej oraz nowej strategii finansowej umożliwi spółce w 2018 roku obniżenie kosztów operacyjnych do poziomu 132,9 mln zł w skali roku ( w tym redukcję kosztów zatrudnienia do 49,8 mln zł w skali roku, redukcję kosztów floty samochodowej do 3,5 mln zł w skali roku, zmniejszenie kosztów usług obcych do 16,4 mln zł w skali roku), a także redukcję innych kosztów operacyjnych (łącznie do poziomu 40,7 mln zł w skali roku).

Spółka zakłada także uzyskanie środków z odzysku z istniejących portfeli wierzytelności od maja 2018 roku na szacowanym poziomie do końca życia krzywych z odzysków: 3 mld zł we własnych funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz 1,1 mld zł na zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych.

Ponadto GetBack zakłada "stabilizację finansowania grupy, możliwość efektywnego zarządzania płynnością w ramach grupy, stabilizację sytuacji finansowej grupy niezbędną dla niezakłóconej obsługi funduszy zamkniętych w zakresie zarządzania portfelami oraz przygotowanie zasad przepływu środków z funduszy zamkniętych do spółki celem zapewnienia spółce możliwości obsługi zaciągniętego zadłużenia".

"Przygotowanie niezależnych analiz i wyceny portfeli inwestycyjnych umożliwi potwierdzenie przedstawionych przez spółkę propozycji układowych, których akceptacja przez wierzycieli zapewni spółce zdolność do spłaty zaciągniętego zadłużenia ze środków pochodzących z odzysków dokonywanych z portfeli wierzytelności w ramach procesu tzw. independent business review" - czytamy także.

Zarząd GetBack wskazał także, że - w jego ocenie - zrealizowanie powyższych działań restrukturyzacyjnych, a następnie zawarcie i wykonywanie opartego na nich układu stworzy spółce możliwość podjęcia działań w celu pozyskania niezbędnego kapitału i finansowania potrzebnego dla kontynuacji rozwoju działalności, obejmującego w szczególności akwizycję nowych portfeli.

Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego. Według szacunków spółki, poziom zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego nie przekroczy 25% wierzytelności objętych układem.

GetBack 2 maja br. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r."

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)