Cyfrowy Polsat wniesie skargę do WSA w sprawie 40,6 mln zł podatku za 2011 r.


Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w sprawie utrzymanej w mocy przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej, decyzji naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych, poinformowała spółka.
"Zarząd spółki Cyfrowy Polsat [...] powziął informację o otrzymaniu przez pełnomocnika spółki decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2018 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 roku, określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych" - czytamy w komunikacie.
Spółka nie zgadza się z przedmiotową decyzją dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i zamierza wnieść skargę do WSA, dodano.
"Spółka nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej bieżący wynik finansowy" - czytamy dalej.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.
(ISBnews)